knižní e-shop point sleva 15-50% point patafyzika

PATAFYZICKÝ OBČASNÍK

TRADICE point KVALITA point HOVNAJS

14 let pěstování a šíření Vědy věd – patafyziky.
Od 11. čísla k dostání pouze zde.

 
Petr Bartůněk: Dezertéři
Novinka: Zahradníkův rok na hřbitově
Novinka: S devianty na věčné časy
tvorba www stránek
Czech Arts
© webdesign econtrol.cz 2008
Eseje
Pero le Kvet
Eseje
cena 59 Kč
Pět významných patafyziků v esejích víznamného slovenského patfyzika
100 stran
Formát 105x148 mm
Brožované
Ilustroval autor
 ks  
Pero le Kvet

Eseje slovenského patafyzika (vychází česky). Pět významných satrapů Patafyzického Kolegia se proslavilo zejména jako umělci. Texty v této knize odhaluje i jejich méně známou patafyzickou činnost.

Skutky a názory Alfreda Jarryho, patafyzika
Esej o objeviteli a prvním kdo definoval patafyziku jako "vědu o imaginárních řešeních, která pouhým náčrtkům přiznává vlastnosti věcí zahrnutých do jejich možností". Autor divadelních her ze světa Otce Ubu byl a stále je inspirací mnoha umělců.

Moderní Donkichot Boris Vian
Text o autorovi stále oblíbených románů, povídek, básní a písní, nás zavede do paříského postsurrealistického, dosti existenciálního světa, kterým Vian proplouval s úžasnou hravostí a je to znát i z jeho absurních i fantastických románů.

Matematik Raymond Queneau
Esej o významném činovníku Patafyzického Kolegia a dílny potenciální literatury OULIPO.

Rebel a anarchista Jean Dubuffet
Malíř primitivistických obrazů a propagátor umění v surovém stavu ART BRUT.

Marcel Duchamp - symbol nezávislosti a odvahy
Text o průkopníkovi moderního umění, tvůrci ready-mades a teoretikovi nových trendů umění.

Skutky a názory Alfreda Jarryho, patafysika
(úryvek)

"Kdyby nebylo Alfreda Jarryho, nebylo by ani doktora Faustrolla a nebyla by ani Patafysika. Vlastně ona by byla, ale my bychom o ní nic nevěděli." (PERO LE KVET)

Ukázka
I. Nepochybně největším skutkem Alfreda Jarryho bylo, že definoval a uzákonil Patafysiku. Stalo se tak prostřednictvím doktora Faustrolla v knize ,Skutky a názory doktora Faustrolla - Patafysika.'

Možná, že byli a jsou i větší patafysici než Alfred Jarry, ale on byl rozhodně první, kdo vypracoval tuto čistou vědu věd a uvedl ji do praxe. Takže Alfred Jarry není ani prorokem, ani mesiášem, je jen prvním patafysikem. (A to nemůže nikdo popřít.)

Slovíčko "PATAFYSIKA" Jarry objevil mezi jinými novotvary gymnazijního nářečí a štědře ho naplnil velkolepým smyslem i nesmysly, aby ho mohl používat na označení svého postoje, své pózy.

Například:

"Patafysika je věda o tom, co se přidává k metafyzice buď v jejich mezích, nebo mimo ně, přesahujíc tak metafyziku do té míry, jako ona sama přesahuje fyziku."
Nebo:
"Patafysika je věda o imaginárních řešeních, která pouhým náčrtkům přiznává vlastnosti věcí zahrnutých do jejich možností." Ale to jsou jen dvě z mnohých definic Patafysiky, kterou je možné považovat za cokoli: metodu, postoj, disciplínu, stanovisko, umění, mystifikaci... To všechno Patafysika je a zároveň nic z toho Patafysika není. Kdybych chtěl být stručný, řekl bych: "Patafysika je věda. Věda je všechno. Patafysika je všechno." A bastafidli.

"Statut Kolegia Patafysiky je patafysický." Hlava I. - Článek 1. - Jediný §.

Protože Alfred Jarry předběhl svou dobu, byl epochální význam Patafysiky uznán až o několik let později, když začala být pěstována v Patafysickém Kolegiu - mezinárodním společenstvím patafysiků, které vzniklo 11. května 1948 (vulg.) při příležitosti 50. výročí vydání "Skutků", aby studovalo, šířilo Patafysiku v celosvětovém měřítku bez ohledu na národnostní, názorové, fyzické i metafyzické hranice.

"Patafysické Kolegium šíří Patafysiku na tomto světě i na všech ostatních.:" Hlava I. Článek 3. - §2.

Patafysické Kolegium samozřejmě nemuselo vzniknout, aby Patafysika byla, protože Patafysika ke své existenci nikoho nepotřebuje. Ona bude věčně a na nikom nebude závislá. Ona ani nemusí být, aby byla, protože bude, i kdyby nebyla.


"Patafysické Kolegium své hodnostáře a své členy k ničemu nezavazuje, naopak osvobozuje je ve všech smyslech slova osvobozuje a slova smysl." Hlava V. - Článek 11.- Jediný §.

Uvedl jsem, že Alfred Jarry definoval a uzákonil Patafysiku prostřednictvím doktora Faustrolla. Kdo tedy byl doktor Faustroll a jaký byl vztah mezi ním a Alfredem Jarrym?

Jedna z možných odpovědí je takováto:

"Faustroll byl Jarry a Jarry byl Faustrollem - spisovatelem dříve, než se ho rozhodl napsat. Takže Jarry ve Faustrollovi vytvořil bytost, která je jím víc než on sám. Bůh je největším patafysikem, protože mu stačí, aby na něco pomyslel a to něco tu je, vznikne. A takový je i doktor Faustroll - pán času. Jestli je Bůh Bohem od přírody, tak Faustroll je Faustrollem, protože se mu líbí jím být. A když se mu zalíbí být Bohem, je Bohem, čímž Bůh přestává existovat, neboť se jím stal někdo jiný."

Tolik k nejvýznamnějšímu skutku Alfreda Jarryho, prvního patafysika. Ale vraťme se na začátek.

"Nesesaditelný kurátor, existující v elementární eternitě nebytí, avšak o mnoho skutečnější než celá skutečnost včetně božské, řídí jak substanci, tak i existenci Kolegia, které ovládá přitažlivostí své patafysické dokonalosti. Zřizuje se nekonečně sám, zatímco vykonává svůj Neomylný Úřad a oba tyto výkony se provádějí účinkem stejně podstatným jako nezvratné vědy. Z těchto důvodů vyplývá, že to nemůže být nikdo jiný než doktor Faustroll, patafysik" Hlava II. - Článek 4. - §1.

Prvním významným skutkem Alfreda Jarryho bylo, že vůbec přišel na tento svět. Stalo se tak 8. 9. 1873.

 
Reklama:   hliníkové pergoly   |   zájezdy pro školy   |   masáže praha   |   autobusová doprava   |   palety   |   tlačné ventily   |   koberce   |   rolety